Gayda nedir?

Dünyanın en eski müzik aletlerinden birisi. Hitit oymalarından bu aletin M.Ö. 1000 senesinden evvel de kullanıldığı anlaşılmıştır. Avrupa’ya muhtemelen M.S. 1. asırda girmiş ve Roma ordusunda kullanılmış ve ortaçağda Avrupa’nın her yerinde yaygın hale gelmiştir. Shakespeare, Milton, Spencer gibi edebiyatçılar bile bu aletten bahsetmişlerdir. Fransa’da gaydanın musette olarak bilinen tipi Kral Ondördüncü Louis zamanında bir hayli yaygın kullanıldı. Hatta bir zaman için orkestra ve operalara giren gayda, klasik bestekarların ilgisini çok az çekmiştir.

Gayda 15. asrın ilk yarısında İngiltere’de çok sevilen bir müzik aleti halindeydi. Bu alet, İngiltere’den çok daha sonra tanınmasına rağmen, İskoçya’nın, Pakistan’ın halk müziklerinin sembolü haline gelmiştir. Şu anda dünyaca meşhur olan çeşiti Highlana gaydasıdır. Bu tip gaydada ağıza konulan kısım ile esas sesin çıktığı kavala benzer kısım arasında hava dolu torba bulunur.

Sözlükte "gayda" ne demek?

1. Çok eskiye dayanan, tulum ve kamışı bulunan üflemeli çalgı.

Cümle içinde kullanımı

Her taraftan gayda sesleri kopar, yollar köylülerle dolardı.
- Y. K. Beyatlı

Gayda kelimesinin ingilizcesi

n. bagpipe, pipes

Son eklenenler

obi